Gapestad gård

Gapestad gård er en ideell stiftelse og skal være et tilbud til barn, unge og familier med ulike behov. Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Båstad som ligger i Trøgstad kommune (Viken). En times kjøretur fra Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad.

Arbeidet startet med sommeruker for barn og unge i 1997, og har senere utvidet seg til å gi et tilbud om helgeopphold, sommerferietilbud, veiledning og kursvirksomhet.

Barnevernstjenestene i Oslo, Akershus og Østfold kjøper disse tjenestene.

Målet for arbeidet er å ta imot barn, ungdom og familier, som av forskjellige årsaker har det vanskelig og sliter med utfordringer i livet.  Vi ønsker møte dem med en forståelse som gjør at de opplever seg sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi vil gi dem selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv uansett utgangspunkt i livet.

Vi har en kristen profil med «stor takhøyde» og mye glede, og vi tror på en ubetinget kjærlighet fra Gud.

Gapestad gård

Gapestad gård er en ideell stiftelse og skal være et tilbud til barn, unge og familier med ulike behov. Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Båstad som ligger i Trøgstad kommune (Viken). En times kjøretur fra Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad.

Arbeidet startet med sommeruker for barn og unge i 1997, og har senere utvidet seg til å gi et tilbud om helgeopphold, sommerferietilbud, veiledning og kursvirksomhet.

Barnevernstjenestene i Oslo, Akershus og Østfold kjøper disse tjenestene.

Målet for arbeidet er å ta imot barn, ungdom og familier, som av forskjellige årsaker har det vanskelig og sliter med utfordringer i livet.  Vi ønsker møte dem med en forståelse som gjør at de opplever seg sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi vil gi dem selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv uansett utgangspunkt i livet.

Vi har en kristen profil med «stor takhøyde» og mye glede, og vi tror på en ubetinget kjærlighet fra Gud.

Gapestad gård

Gapestad gård er en ideell stiftelse og skal være et tilbud til barn, unge og familier med ulike behov. Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Båstad som ligger i Trøgstad kommune (Viken). En times kjøretur fra Oslo, Sarpsborg og Fredrikstad.

Arbeidet startet med sommeruker for barn og unge i 1997, og har senere utvidet seg til å gi et tilbud om helgeopphold, sommerferietilbud, veiledning og kursvirksomhet.

Barnevernstjenestene i Oslo, Akershus og Østfold kjøper disse tjenestene.

Målet for arbeidet er å ta imot barn, ungdom og familier, som av forskjellige årsaker har det vanskelig og sliter med utfordringer i livet.  Vi ønsker møte dem med en forståelse som gjør at de opplever seg sett, hørt og verdsatt for den de er. Vi vil gi dem selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv uansett utgangspunkt i livet.

Vi har en kristen profil med «stor takhøyde» og mye glede, og vi tror på en ubetinget kjærlighet fra Gud.

Faglig ståsted

Vi ønsker å ha fokus på relasjoner og ikke adferd. Vi tror på struktur og trygge forutsigbare rammer, med fokus på trygg tilknytning, fremfor å fokusere på dårlig adferd. Fra oppdragelse til kjærlighet, fra «du er flink» til «du er god» og fra «time out» til «time in».
Forståelsen av Traumesensitiv omsorg er en av grunnpilarene i vår tilnærming til barna og ungdommene. Denne forståelsen er noe som gir oss som hjelpere håp om at det faktisk nytter å skape en forandring, og gir gode redskaper til ikke å miste motet i møte med krevende atferd. Målet er å gi alle selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv, uansett utgangspunkt i livet.

Faglig ståsted

Vi ønsker å ha fokus på relasjoner og ikke adferd. Vi tror på struktur og trygge forutsigbare rammer, med fokus på trygg tilknytning, fremfor å fokusere på dårlig adferd. Fra oppdragelse til kjærlighet, fra «du er flink» til «du er god» og fra «time out» til «time in».
Forståelsen av Traumesensitiv omsorg er en av grunnpilarene i vår tilnærming til barna og ungdommene. Denne forståelsen er noe som gir oss som hjelpere håp om at det faktisk nytter å skape en forandring, og gir gode redskaper til ikke å miste motet i møte med krevende atferd. Målet er å gi alle selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv, uansett utgangspunkt i livet.

«Relevant og nyttig. Dette trenger vi mer av.»

Saksbehandler

Gapestad gård driver med helgeopphold og sommeropphold for barn og ungdom. Vi kan for kortere eller lengre tid også gå inn i veiledningsoppdrag i familier eller fosterfamilier.

Gapestad gård har de siste årene arrangert kurs for fosterforeldre, skoler, foreldre og barneverntjenester.

Vi ønsker å ha fokus på at hjerte og fag kan gå sammen, og at vi ved det setter varige spor i de vi møter!

«Relevant og nyttig. Dette trenger vi mer av.»

Saksbehandler

Gapestad gård driver med helgeopphold og sommeropphold for barn og ungdom. Vi kan for kortere eller lengre tid også gå inn i veiledningsoppdrag i familier eller fosterfamilier.

Gapestad gård har de siste årene arrangert kurs for fosterforeldre, skoler, foreldre og barneverntjenester.

Vi ønsker å ha fokus på at hjerte og fag kan gå sammen, og at vi ved det setter varige spor i de vi møter!

Teamet

ROALD HELLE
ROALD HELLE
Roald er utdannet sosionom og har erfaring som tiltakskonsulent i barneverntjenesten, samt flere års erfaring med rehabilitering av unge rusmisbrukere. Har veilednings oppdrag, ansvar for helgeopphold. Sammen med sin kone har de vært fosterhjem i mange år. Han har ansvaret for det praktiske arbeidet på gården, samt administrasjon og regnskap. Helle er også styreleder i Stiftelsen Gapestad gård.
MARIANNE BORGEN
MARIANNE BORGEN
Marianne er utdannet helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier, med lang erfaring med barn og ungdom. Er foredragsholder, har ansvar for helgeopphold, og sommeruketilbudet. Hun har også mange års erfaring som fostermor. Hun binder teamet godt sammen, og gir oss andre masse motivasjon og glede. En leder med et stort hjerte og engasjement for barna.
LIV INGJERD T. HELLE
LIV INGJERD T. HELLE
Liv Ingjerd T. Helle startet opp tilbudet på Gapestad gård som et enkeltmannsforetak i 1997, som i 2008 ble en stiftelse. Hun er utdannet sykepleier, men har i en årrekke vært fostermor og også jobbet innen rusomsorgen. Hun har jobbet mange år med veiledning inn i sårbare familier og har en bred kompetanse på å hjelpe mennesker og familier i krise. Hun er en god kommunikator og holder kurs og tar veiledningsoppdrag.

Teamet

ROALD HELLE
ROALD HELLE
Roald er utdannet sosionom og har erfaring som tiltakskonsulent i barneverntjenesten, samt flere års erfaring med rehabilitering av unge rusmisbrukere. Har veilednings oppdrag, ansvar for helgeopphold. Sammen med sin kone har de vært fosterhjem i mange år. Han har ansvaret for det praktiske arbeidet på gården, samt administrasjon og regnskap. Helle er også styreleder i Stiftelsen Gapestad gård.
MARIANNE BORGEN
MARIANNE BORGEN
Marianne er utdannet helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier, med lang erfaring med barn og ungdom. Er foredragsholder, har ansvar for helgeopphold, og sommeruketilbudet. Hun har også mange års erfaring som fostermor. Hun binder teamet godt sammen, og gir oss andre masse motivasjon og glede. En leder med et stort hjerte og engasjement for barna.
LIV INGJERD T. HELLE
LIV INGJERD T. HELLE
Liv Ingjerd T. Helle startet opp tilbudet på Gapestad gård som et enkeltmannsforetak i 1997, som i 2008 ble en stiftelse. Hun er utdannet sykepleier, men har i en årrekke vært fostermor og også jobbet innen rusomsorgen. Hun har jobbet mange år med veiledning inn i sårbare familier og har en bred kompetanse på å hjelpe mennesker og familier i krise. Hun er en god kommunikator og holder kurs og tar veiledningsoppdrag.
Kontakt oss
Kontakt oss