Gapestad gård samværssted

Gapestad gård samværssted er et tiltak i Stiftelsen Gapestad gård som legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og deres foreldre. Oftest på oppdrag fra barneverntjenestene. Det kan være for barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller er i en konfliktfylt familiesituasjon.

Gapestad gård samværssted har opparbeidet seg høy kompetanse med å jobbe med barn og foreldre i en sårbar situasjon. Vi ønsker derfor å bruke denne kompetansen til å tilrettelegge og bistå i samvær mellom barn og foreldre der relasjonen kan være problematisk.

Vi kan også tilby veiledning til foreldre som opplever seg usikre på sin foreldrerolle når kontakten med barna av ulike årsaker er sporadisk. De fleste barn har behov og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Andre er i situasjoner der de akkurat nå ikke ser eller opplever behov for denne kontakten, men myndighetene pålegger de dette samværet. Uansett grunn, så er det en viktig forutsetning for trygge og gode samvær å gjøre det så forutsigbart som mulig både for barna og foreldrene.

Hvem er vi?

De som har tilsyn er alle høyskoleutdannet, og med lang erfaring fra kursing og veiledning av fosterhjemsarbeid, både med fosterforeldre, biologiske foreldre og barna.

Denne erfaringen og kompetansen ønsker vi derfor å bruke inn i dette arbeidet også. Kunnskapen nyere forskning har gitt oss om hvordan hjernen fungerer under stress er viktig å ha med seg når vi går inn i samvær mellom biologiske foreldre og fosterbarn. Vi har stort fokus på å møte alle ut ifra et traume perspektiv, der vi vil legge stor vekt på relasjon, trygghet, og regulering. Vi tenker at alle gjør så godt de kan, også de biologiske, men når stresset er stort trenger også de hjelpe til å regulere seg, slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv. Vi tror at det i mange samvær stilles for høye krav til biologiske foreldre, uten at noen hjelper de til å få til samvær på en god måte. Dette vil vi ha stort fokus på. Når både barna og foreldrene føler seg trygge og får hjelp til egen regulering har vi tro på at begge parter vil oppleve samværene på en faglig forsvarlig måte.

Hjemmekoselig gårdshus med store uteområder

Samværene foregår i et hjemmekoselig og barnevennlig gårdshus. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

Vi er også opptatt av at barna som kommer for å møte sine foreldre, skal få med seg gode minner fra samværene og foreldrene sine. Det innebærer at vi har fokus på aktiviteter som barn og foreldrene kan gjøre sammen. Det kan være å gjøre en aktivitet i huset på gården som for eksempel å tegne, male, perle, lage mat eller se film. Huset er også et hyggelig sted til å feire bursdager og høytidsdager. Langbordet på kjøkkenet er et naturlig samlingssted for måltider, og ikke minst brettspill og andre hobby aktiviteter.

Stedet har også store flotte uteområder der det kan gjøres aktiviteter som å hoppe på trampoline, spille fotball/basketball, gå tur i skogen med muligheter for grilling og hygge. Vi er lokalisert ved innsjøen Øyeren der det er muligheter for bading, kanotur, båttur og fisking. Vi samarbeider selvfølgelig med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være en brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Last ned PDF:

Gapestad gård samværssted

Gapestad gård samværssted er et tiltak i Stiftelsen Gapestad gård som legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og deres foreldre. Oftest på oppdrag fra barneverntjenestene. Det kan være for barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller er i en konfliktfylt familiesituasjon.

Gapestad gård samværssted har opparbeidet seg høy kompetanse med å jobbe med barn og foreldre i en sårbar situasjon. Vi ønsker derfor å bruke denne kompetansen til å tilrettelegge og bistå i samvær mellom barn og foreldre der relasjonen kan være problematisk.

Vi kan også tilby veiledning til foreldre som opplever seg usikre på sin foreldrerolle når kontakten med barna av ulike årsaker er sporadisk. De fleste barn har behov og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Andre er i situasjoner der de akkurat nå ikke ser eller opplever behov for denne kontakten, men myndighetene pålegger de dette samværet. Uansett grunn, så er det en viktig forutsetning for trygge og gode samvær å gjøre det så forutsigbart som mulig både for barna og foreldrene.

Hvem er vi?

De som har tilsyn er alle høyskoleutdannet, og med lang erfaring fra kursing og veiledning av fosterhjemsarbeid, både med fosterforeldre, biologiske foreldre og barna.

Denne erfaringen og kompetansen ønsker vi derfor å bruke inn i dette arbeidet også. Kunnskapen nyere forskning har gitt oss om hvordan hjernen fungerer under stress er viktig å ha med seg når vi går inn i samvær mellom biologiske foreldre og fosterbarn. Vi har stort fokus på å møte alle ut ifra et traume perspektiv, der vi vil legge stor vekt på relasjon, trygghet, og regulering. Vi tenker at alle gjør så godt de kan, også de biologiske, men når stresset er stort trenger også de hjelpe til å regulere seg, slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv. Vi tror at det i mange samvær stilles for høye krav til biologiske foreldre, uten at noen hjelper de til å få til samvær på en god måte. Dette vil vi ha stort fokus på. Når både barna og foreldrene føler seg trygge og får hjelp til egen regulering har vi tro på at begge parter vil oppleve samværene på en faglig forsvarlig måte.

Hjemmekoselig gårdshus med store uteområder

Samværene foregår i et hjemmekoselig og barnevennlig gårdshus. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

Vi er også opptatt av at barna som kommer for å møte sine foreldre, skal få med seg gode minner fra samværene og foreldrene sine. Det innebærer at vi har fokus på aktiviteter som barn og foreldrene kan gjøre sammen. Det kan være å gjøre en aktivitet i huset på gården som for eksempel å tegne, male, perle, lage mat eller se film. Huset er også et hyggelig sted til å feire bursdager og høytidsdager. Langbordet på kjøkkenet er et naturlig samlingssted for måltider, og ikke minst brettspill og andre hobby aktiviteter.

Stedet har også store flotte uteområder der det kan gjøres aktiviteter som å hoppe på trampoline, spille fotball/basketball, gå tur i skogen med muligheter for grilling og hygge. Vi er lokalisert ved innsjøen Øyeren der det er muligheter for bading, kanotur, båttur og fisking. Vi samarbeider selvfølgelig med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være en brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Last ned PDF:

Gapestad gård samværssted

Gapestad gård samværssted er et tiltak i Stiftelsen Gapestad gård som legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og deres foreldre. Oftest på oppdrag fra barneverntjenestene. Det kan være for barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjon, som for eksempel rusavhengighet, psykiske helseproblemer, fengselsopphold eller er i en konfliktfylt familiesituasjon.

Gapestad gård samværssted har opparbeidet seg høy kompetanse med å jobbe med barn og foreldre i en sårbar situasjon. Vi ønsker derfor å bruke denne kompetansen til å tilrettelegge og bistå i samvær mellom barn og foreldre der relasjonen kan være problematisk.

Vi kan også tilby veiledning til foreldre som opplever seg usikre på sin foreldrerolle når kontakten med barna av ulike årsaker er sporadisk. De fleste barn har behov og glede av å ha kontakt med sine foreldre. Andre er i situasjoner der de akkurat nå ikke ser eller opplever behov for denne kontakten, men myndighetene pålegger de dette samværet. Uansett grunn, så er det en viktig forutsetning for trygge og gode samvær å gjøre det så forutsigbart som mulig både for barna og foreldrene.

Hvem er vi?

De som har tilsyn er alle høyskoleutdannet, og med lang erfaring fra kursing og veiledning av fosterhjemsarbeid, både med fosterforeldre, biologiske foreldre og barna.

Denne erfaringen og kompetansen ønsker vi derfor å bruke inn i dette arbeidet også. Kunnskapen nyere forskning har gitt oss om hvordan hjernen fungerer under stress er viktig å ha med seg når vi går inn i samvær mellom biologiske foreldre og fosterbarn. Vi har stort fokus på å møte alle ut ifra et traume perspektiv, der vi vil legge stor vekt på relasjon, trygghet, og regulering. Vi tenker at alle gjør så godt de kan, også de biologiske, men når stresset er stort trenger også de hjelpe til å regulere seg, slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv. Vi tror at det i mange samvær stilles for høye krav til biologiske foreldre, uten at noen hjelper de til å få til samvær på en god måte. Dette vil vi ha stort fokus på. Når både barna og foreldrene føler seg trygge og får hjelp til egen regulering har vi tro på at begge parter vil oppleve samværene på en faglig forsvarlig måte.

Hjemmekoselig gårdshus med store uteområder

Samværene foregår i et hjemmekoselig og barnevennlig gårdshus. Barna vet hvor de skal og hva som venter dem der av muligheter for lek og aktiviteter. Der møter de sine foreldre og et fast personale.

Vi er også opptatt av at barna som kommer for å møte sine foreldre, skal få med seg gode minner fra samværene og foreldrene sine. Det innebærer at vi har fokus på aktiviteter som barn og foreldrene kan gjøre sammen. Det kan være å gjøre en aktivitet i huset på gården som for eksempel å tegne, male, perle, lage mat eller se film. Huset er også et hyggelig sted til å feire bursdager og høytidsdager. Langbordet på kjøkkenet er et naturlig samlingssted for måltider, og ikke minst brettspill og andre hobby aktiviteter.

Stedet har også store flotte uteområder der det kan gjøres aktiviteter som å hoppe på trampoline, spille fotball/basketball, gå tur i skogen med muligheter for grilling og hygge. Vi er lokalisert ved innsjøen Øyeren der det er muligheter for bading, kanotur, båttur og fisking. Vi samarbeider selvfølgelig med foreldre, barn og barneverntjenesten om planlegging og gjennomføring av samværene.

Vi ser det som viktig å være en brobygger mellom voksenpersonene rundt barna.

Vi bestreber oss på at det enkelte barn blir ivaretatt, samtidig som foreldrenes myndighet og integritet blir opprettholdt.

Last ned PDF:

Gapestad gård samværssted tilbyr:

 • Tilrettelegging av samvær i trygge og barnevennlige omgivelser på gården. Huset er komplett innredet som et hyggelig hjem, hvor familiene kan gjøre hverdagslige aktiviteter.
 • Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapporter der dette bestilles.
 • Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner.
 • Samtaler med barn og foreldre, sammen eller hver for seg.
 • Vi kan også ha samtaler med barna og foreldre der det er høyt konfliktnivå eller de trenger hjelp til å løse utfordringer.
 • Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger.
 • Samværene betales i hovedsak av barneverntjenesten, Bufetat, eller annen offentlig instans.
 • Vi arbeider etter Stiftelsen Gapestad gårds verdigrunnlag og møter alle parter med respekt. Mange foreldre kan være gode samværsforeldre, selv om de ikke kan ha den daglige omsorgen for barna sine.

Gapestad gård samværssted tilbyr:

 • Tilrettelegging av samvær i trygge og barnevennlige omgivelser på gården. Huset er komplett innredet som et hyggelig hjem, hvor familiene kan gjøre hverdagslige aktiviteter.
 • Kvalifiserte og erfarne ansatte fører tilsyn. Det skrives samværsrapporter der dette bestilles.
 • Veiledning kan gis til foreldre og andre omsorgspersoner.
 • Samtaler med barn og foreldre, sammen eller hver for seg.
 • Vi kan også ha samtaler med barna og foreldre der det er høyt konfliktnivå eller de trenger hjelp til å løse utfordringer.
 • Samværene foregår i hovedsak på dagtid, men vi har også mulighet for samvær med tilsyn på kvelder og i helger.
 • Samværene betales i hovedsak av barneverntjenesten, Bufetat, eller annen offentlig instans.
 • Vi arbeider etter Stiftelsen Gapestad gårds verdigrunnlag og møter alle parter med respekt. Mange foreldre kan være gode samværsforeldre, selv om de ikke kan ha den daglige omsorgen for barna sine.

Samværspakke 1 – Grunnsum kr. 1400,- + eventuell mat

Her leier oppdragsgiver stedet ute og inne, med dets aktivitetsutstyr. Oppdragsgiver står da for tilsyn, transport og annet selv. Dere kommer til varmt hus og fylt kjøleskap. (Her avtales det på forhånd hva som skal handles inn av evt. mat.) Meld din interesse ved å sende inn skjemaet under (merk med Samværspakke 1 i meldingsfeltet).

Samværspakke 2 – Grunnsum kr. 1400,- + Kr. 600,- pr. time + eventuell mat, kjøring og rapportskriving

I prisen her er det inkludert hus, aktivitetsutstyr inne og ute og tilsyn fra kvalifiserte ansatte under samværet.

Her kan vi også være behjelpelig med transport til og fra. Pga tid og kapasitet må vi begrense transporten til 1 times radius fra Gapestad gård. Det vil bli fakturert kjøregodtgjørelse for kjøring.

Rapportskriving vil faktureres med kr. 600,-

Meld din interesse ved å sende inn skjemaet under (merk med Samværspakke 2 i meldingsfeltet).

Samværspakke 1 – Grunnsum kr. 1400,- + eventuell mat

Her leier oppdragsgiver stedet ute og inne, med dets aktivitetsutstyr. Oppdragsgiver står da for tilsyn, transport og annet selv. Dere kommer til varmt hus og fylt kjøleskap. (Her avtales det på forhånd hva som skal handles inn av evt. mat.) Meld din interesse ved å sende inn skjemaet under (merk med Samværspakke 1 i meldingsfeltet).

Samværspakke 2 – Grunnsum kr. 1400,- + Kr. 600,- pr. time + eventuell mat, kjøring og rapportskriving

I prisen her er det inkludert hus, aktivitetsutstyr inne og ute og tilsyn fra kvalifiserte ansatte under samværet.

Her kan vi også være behjelpelig med transport til og fra. Pga tid og kapasitet må vi begrense transporten til 1 times radius fra Gapestad gård. Det vil bli fakturert kjøregodtgjørelse for kjøring.

Rapportskriving vil faktureres med kr. 600,-

Meld din interesse ved å sende inn skjemaet under (merk med Samværspakke 2 i meldingsfeltet).

   Faglig forankring

   Vi ønsker å ha fokus på relasjoner og ikke adferd. Vi tror på struktur og trygge forutsigbare rammer, med fokus på trygg tilknytning, fremfor å fokusere på dårlig adferd. Fra oppdragelse til kjærlighet, fra «du er flink» til «du er god» og fra «time out» til «time in».

   Forståelsen av Traumesensitiv omsorg er en av grunnpilarene i vår tilnærming. Denne forståelsen er noe som gir oss som hjelpere håp om at det faktisk nytter å skape en forandring, og gir gode redskaper til ikke å miste motet i møte med krevende situasjoner. Målet er å gi alle selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv, uansett utgangspunkt i livet.

   Faglig forankring

   Vi ønsker å ha fokus på relasjoner og ikke adferd. Vi tror på struktur og trygge forutsigbare rammer, med fokus på trygg tilknytning, fremfor å fokusere på dårlig adferd. Fra oppdragelse til kjærlighet, fra «du er flink» til «du er god» og fra «time out» til «time in».

   Forståelsen av Traumesensitiv omsorg er en av grunnpilarene i vår tilnærming. Denne forståelsen er noe som gir oss som hjelpere håp om at det faktisk nytter å skape en forandring, og gir gode redskaper til ikke å miste motet i møte med krevende situasjoner. Målet er å gi alle selvrespekt, kjærlighet og tro på seg selv, uansett utgangspunkt i livet.