Modulbasert opplæring og veiledning for fosterforeldre

Vi planlegger å gi barnevernstjenestene et kurstilbud til sine fosterhjem som går over flere måneder. Dette for å kunne trene fosterhjemmene til å gi traumesensetiv omsorg. Kurstilbudet vil inneholde både foredrag og veiledning med fokus på hvordan fosterforeldrene kan bruke all kunnskapen i hverdagen.

Alle barn og unge er reparerbare, men da må vi gi fosterhjemmene den hjelpen de trenger for å klare å utføre den omsorgen barna er i behov av over tid. Vi ser at et dags kurs ofte ikke er nok for å klare omsette kunnskapen til praksis.

Modul 1:

To dager Undervisning med traumebasert omsorg og en dag veiledning

Dag 1 Legges mye av det teoretiske grunnlaget for hjernens fungering under stress.

Dag 2 Her har vi fokus på trygghet, relasjoner og regulering ( de tre pilarene som traumesensetiv omsorg bygger på). Hvor målet er å gjøre dette integrert i fosterforeldrenes omsorg.

Dag 3 Gruppeveiledning, hvor deltagerne får komme med sine utfordringer med å implementere kunnskapen de ha fått tidligere i opplæringen.

Modul 2:

En dag undervisning med påfølgende veiledning på ferdighetstrening

Dag 1 Undervisning med fokus på ferdighetstrening.

Traumefeltet sier mye om at årsaken til at mange fosterbarn strever er at det er så mange ferdigheter de ikke har fått bygd da frykten har vært så stor. De har ikke blitt følelsesregulert, og da er det mange ferdigheter som har gått tapt.

Mange fosterforeldre tenker at barna bare kan «ta seg sammen», at det kan snakkes til og lære av sine feil., men det vet vi nå mye om at de ikke kan. Dette er ferdigheter som må trenes over tid. Sløa de få til dette, må de først få kunnskapen om hvordan dette jobbes med. De vil få hjemmelekser og så møtes vi til en ny dag med veiledning i samme grupper som sist med fokus på ferdighetstrening.

Modul 3:

En undervisningsdag med fokus på fosterforeldrene som par

Dag 1 Hvordan ta vare på parforholdet og familielivet.

Det vil også samme dag gis tilbud til familiens biologiske barn. Her har vi utarbeidet et eget kursopplegg som vil hjelpe barna til bedre å forstå sine fostersøsken og også bli gitt mulighet til dele egne erfaringer og tanker rundt det å være en del av en fosterfamilie.

Tid:
Oppstart 1. modul:
Fredag 16. okt, kl. 09-15 og lørdag 17. okt, kl. 10-16
Veiledningsgrupper onsdag 28. okt, kl. 18-21

Oppstart 2. modul:
Fredag 13. november, kl. 09-15
Veiledning Onsdag 25. nov, kl. 18-21

Oppstart 3 .modul november:
Lørdag 23. jan, kl. 10-15

Sted: Gapestad Gård, eller et annet egnet sted. Dette er avhengig av hvor de fleste av fosterforeldrene bor.

Pris: kr. 8000,- pr.par. / 4000,- for enslige.

Vi oppfordrer de som er par til å gå sammen.

Last ned PDF:

Modulbasert opplæring og veiledning for fosterforeldre

Vi planlegger å gi barnevernstjenestene et kurstilbud til sine fosterhjem som går over flere måneder. Dette for å kunne trene fosterhjemmene til å gi traumesensetiv omsorg. Kurstilbudet vil inneholde både foredrag og veiledning med fokus på hvordan fosterforeldrene kan bruke all kunnskapen i hverdagen.

Alle barn og unge er reparerbare, men da må vi gi fosterhjemmene den hjelpen de trenger for å klare å utføre den omsorgen barna er i behov av over tid. Vi ser at et dags kurs ofte ikke er nok for å klare omsette kunnskapen til praksis.

Modul 1:

To dager Undervisning med traumebasert omsorg og en dag veiledning

Dag 1 Legges mye av det teoretiske grunnlaget for hjernens fungering under stress.

Dag 2 Her har vi fokus på trygghet, relasjoner og regulering ( de tre pilarene som traumesensetiv omsorg bygger på). Hvor målet er å gjøre dette integrert i fosterforeldrenes omsorg.

Dag 3 Gruppeveiledning, hvor deltagerne får komme med sine utfordringer med å implementere kunnskapen de ha fått tidligere i opplæringen.

Modul 2:

En dag undervisning med påfølgende veiledning på ferdighetstrening

Dag 1 Undervisning med fokus på ferdighetstrening.

Traumefeltet sier mye om at årsaken til at mange fosterbarn strever er at det er så mange ferdigheter de ikke har fått bygd da frykten har vært så stor. De har ikke blitt følelsesregulert, og da er det mange ferdigheter som har gått tapt.

Mange fosterforeldre tenker at barna bare kan «ta seg sammen», at det kan snakkes til og lære av sine feil., men det vet vi nå mye om at de ikke kan. Dette er ferdigheter som må trenes over tid. Sløa de få til dette, må de først få kunnskapen om hvordan dette jobbes med. De vil få hjemmelekser og så møtes vi til en ny dag med veiledning i samme grupper som sist med fokus på ferdighetstrening.

Modul 3:

En undervisningsdag med fokus på fosterforeldrene som par

Dag 1 Hvordan ta vare på parforholdet og familielivet.

Det vil også samme dag gis tilbud til familiens biologiske barn. Her har vi utarbeidet et eget kursopplegg som vil hjelpe barna til bedre å forstå sine fostersøsken og også bli gitt mulighet til dele egne erfaringer og tanker rundt det å være en del av en fosterfamilie.

Tid:
Oppstart 1. modul:
Fredag 16. okt, kl. 09-15 og lørdag 17. okt, kl. 10-16
Veiledningsgrupper onsdag 28. okt, kl. 18-21

Oppstart 2. modul:
Fredag 13. november, kl. 09-15
Veiledning Onsdag 25. nov, kl. 18-21

Oppstart 3 .modul november:
Lørdag 23. jan, kl. 10-15

Sted: Gapestad Gård, eller et annet egnet sted. Dette er avhengig av hvor de fleste av fosterforeldrene bor.

Pris: kr. 8000,- pr.par. / 4000,- for enslige.

Vi oppfordrer de som er par til å gå sammen.

Last ned PDF:

Påmelding

Meld deg på ved å sende inn skjemaet nedenfor. Ta gjerne kontakt med marianne@gapestad.no om du har noen spørsmål.

    *Vi sender alltid faktura per mail eller EHF.

    Påmelding

    Meld deg på ved å sende inn skjemaet nedenfor. Ta gjerne kontakt med marianne@gapestad.no om du har noen spørsmål.

      *Vi sender alltid faktura per mail eller EHF.