Kurs i traumesensitiv omsorg

Vi møter mange fosterforeldre og fosterbarn i vårt arbeid, og ser at de samme problemstillingene går igjen. Over tid har vi derfor jobbet med å utarbeide et kurs som kan gi fosterforeldre redskap til å håndtere den krevende oppgaven de har tatt på seg.

Kurs i traumesensitiv omsorg

Vi møter mange fosterforeldre og fosterbarn i vårt arbeid, og ser at de samme problemstillingene går igjen. Over tid har vi derfor jobbet med å utarbeide et kurs som kan gi fosterforeldre redskap til å håndtere den krevende oppgaven de har tatt på seg.

Kurs i traumesensitiv omsorg

Vi møter mange fosterforeldre og fosterbarn i vårt arbeid, og ser at de samme problemstillingene går igjen. Over tid har vi derfor jobbet med å utarbeide et kurs som kan gi fosterforeldre redskap til å håndtere den krevende oppgaven de har tatt på seg.

Digitalt kurs for fosterforeldre
Målgruppe: Fosterforeldre, barneverntjenesten, skole og barnehageansatte, psykologer, spesialpedagoger og andre som ønsker å få både kunnskap og praktiske verktøy i møte med barn som har utfordringer i sin hverdag.
Les mer
Modulbasert opplæring og veiledning for fosterforeldre
Modul 1 – 3
Kurset går over 3 mnd

Målgruppe: Fosterforeldre

Les mer
Modulbasert opplæring og veiledning for barnehagepersonell og lærere
Målgruppe: Barnhage- og skoleansatte
Les mer
Digitalt kurs for fosterforeldre
Målgruppe: Fosterforeldre, barneverntjenesten, skole og barnehageansatte, psykologer, spesialpedagoger og andre som ønsker å få både kunnskap og praktiske verktøy i møte med barn som har utfordringer i sin hverdag.
Les mer
Modulbasert opplæring og veiledning for fosterforeldre
Modul 1 – 3
Kurset går over 3 mnd

Målgruppe: Fosterforeldre

Les mer
Modulbasert opplæring og veiledning for barnehagepersonell og lærere
Målgruppe: Barnhage- og skoleansatte
Les mer
Digitalt kurs for fosterforeldre
Målgruppe: Fosterforeldre, barneverntjenesten, skole og barnehageansatte, psykologer, spesialpedagoger og andre som ønsker å få både kunnskap og praktiske verktøy i møte med barn som har utfordringer i sin hverdag.
Les mer
Modulbasert opplæring og veiledning for fosterforeldre
Modul 1 – 3
Kurset går over 3 mnd

Målgruppe: Fosterforeldre

Les mer
Modulbasert opplæring og veiledning for barnehagepersonell og lærere
Målgruppe: Barnhage- og skoleansatte
Les mer

Veiledning

Mange fosterbarn har en stor skjevutvikling som har ført til tanker og holdninger om at det er grenser for hva vi kan få til av endring. At det eneste vi kan gjøre er å sette plaster på et sår som aldri helt vil gro.

Vi tror at det aldri er for sent, men at innsatsen må ta utgangspunkt i den skjevutviklingen som har funnet sted i løpet av de første leveårene.

Veiledningen tar utgangspunkt i å støtte foreldre eller fosterforeldre i traumsesenitiv omsorg. Da blant annet i forståelsen rundt de utviklingsforstyrrelser og også det tress og frykt som et barn kan bære med seg inn i nesten alle situasjoner og relasjoner i livet. Vi tror det er mulig å hjelpe barna og også omsorgspersonene om de får riktig verktøy og støtte.

Veiledning

Mange fosterbarn har en stor skjevutvikling som har ført til tanker og holdninger om at det er grenser for hva vi kan få til av endring. At det eneste vi kan gjøre er å sette plaster på et sår som aldri helt vil gro.

Vi tror at det aldri er for sent, men at innsatsen må ta utgangspunkt i den skjevutviklingen som har funnet sted i løpet av de første leveårene.

Veiledningen tar utgangspunkt i å støtte foreldre eller fosterforeldre i traumsesenitiv omsorg. Da blant annet i forståelsen rundt de utviklingsforstyrrelser og også det tress og frykt som et barn kan bære med seg inn i nesten alle situasjoner og relasjoner i livet. Vi tror det er mulig å hjelpe barna og også omsorgspersonene om de får riktig verktøy og støtte.

Veiledning

Mange fosterbarn har en stor skjevutvikling som har ført til tanker og holdninger om at det er grenser for hva vi kan få til av endring. At det eneste vi kan gjøre er å sette plaster på et sår som aldri helt vil gro.

Vi tror at det aldri er for sent, men at innsatsen må ta utgangspunkt i den skjevutviklingen som har funnet sted i løpet av de første leveårene.

Veiledningen tar utgangspunkt i å støtte foreldre eller fosterforeldre i traumsesenitiv omsorg. Da blant annet i forståelsen rundt de utviklingsforstyrrelser og også det tress og frykt som et barn kan bære med seg inn i nesten alle situasjoner og relasjoner i livet. Vi tror det er mulig å hjelpe barna og også omsorgspersonene om de får riktig verktøy og støtte.

Svært mye arbeid med fosterbarn har satt fokus på kognitiv tilnærming og atferdsregulering, men kanskje vi må begynne i det utviklingsnivået som barnet befinner seg i. For å si det enkelt må det lære å krabbe før det kan gå.

Traumebasert omsorg er en ganske ny forståelse som virkelig gir fosterforeldre håp om at det faktisk nytter å skape en forandring. Det gir oss gode redskaper slik at vi ikke mister motet i møte med krevende atferd.

Svært mye arbeid med fosterbarn har satt fokus på kognitiv tilnærming og atferdsregulering, men kanskje vi må begynne i det utviklingsnivået som barnet befinner seg i. For å si det enkelt må det lære å krabbe før det kan gå.

Traumebasert omsorg er en ganske ny forståelse som virkelig gir fosterforeldre håp om at det faktisk nytter å skape en forandring. Det gir oss gode redskaper slik at vi ikke mister motet i møte med krevende atferd.

«Første gang på dette kurset. Overgikk høye forventninger, relevant og nyttig for en praktisk hverdag som fosterforelder.»

Fostermor

Vi tilbyr veiledning i familier, spesielt rettet mot fosterfamilier. Tiltaket er individuelt tilrettelagt i forhold til familiens behov.

De fleste fosterforeldre opplever at de får fosterbarn som de i perioder har vanskeligheter med å forstå, og man kan ofte føle at man kommer til kort i situasjoner. Dette er ikke et nederlag, men en naturlig del av den prosessen det er å være fosterforeldre. Mye av atferden vi ikke forstår er ofte et smerteuttrykk, da barnets historie kan være forbundet med flere alvorlige relasjonsbrudd, traumatiske hendelser etc.

«Første gang på dette kurset. Overgikk høye forventninger, relevant og nyttig for en praktisk hverdag som fosterforelder.»

Fostermor

Vi tilbyr veiledning i familier, spesielt rettet mot fosterfamilier. Tiltaket er individuelt tilrettelagt i forhold til familiens behov.

De fleste fosterforeldre opplever at de får fosterbarn som de i perioder har vanskeligheter med å forstå, og man kan ofte føle at man kommer til kort i situasjoner. Dette er ikke et nederlag, men en naturlig del av den prosessen det er å være fosterforeldre. Mye av atferden vi ikke forstår er ofte et smerteuttrykk, da barnets historie kan være forbundet med flere alvorlige relasjonsbrudd, traumatiske hendelser etc.